LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Interactive Worldmap

Find all the contact information for the LANXESS sites worldwide

find out more
Contact worldmap

LANXESS České Republiky

LANXESS je přední chemická firma zaměřená na speciální chemikálie s celosvětovou působností. LANXESS je representován na trzích Rakouska, České Republiky, Polska, Slovenska a Maďarska vlastními samostatnými prodejními pobočkami LANXESS Central Eastern Europe s.r.o. se sídlem v Bratislavě ( Slovensko) a pobočkami ve Vídni ( Rakousko), Waršavě ( Polsko) a Budapešti ( Maďarsko).

Více informací naleznete na našich webových stránkách LANXESS:

http://www.lanxess.com

Obchodní jednotky

LANXESS Central Eastern Europe s.r.o., Pribinova 6, 811 09 Bratislava

Jana Beránková
Liquid Purification Technologies

Phone: +421 2 3215 1626

send E-Mail close

LANXESS Central Eastern Europe s.r.o., Pribinova 6, 811 09 Bratislava

Milan Kožený
Advanced Industrial Intermediates / Sales


send E-Mail close

LANXESS CEE, Pribinova 6, 81109 Bratislava

Oldrich Pazdernik
High Performance Materials


send E-Mail close

LANXESS International SA, Chamblioux-Parc 12, CH-1763 Granges-Paccot, Switzerland

Marco Eira
Tire & Specialty Rubbers

Phone: +4126 4228 354

send E-Mail close

Pvyhledávaní produktu_cz

  • Name / CAS
  • Industry
Note
Noted pages
Send