LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Asia

EMEA

Americas

Interactive Worldmap

Find all the contact information for the LANXESS sites worldwide

find out more

LANXESS je přední společnost zabývající se speciálními chemickými látkami s obratem 7.2 miliardy EUR v roce 2017. Společnost má v současné době 15 400 zaměstnanců ve 33 zemích a je zastoupena na 60  výrobních místech po celém světě.

Základním oborem podnikání společnosti LANXESS je vývoj, výroba a prodej chemických meziproduktů, přísad, speciálních chemikálií a plastů. Společnost LANXESS je uváděna na předních místech seznamů firem s vysokou hodnotou indexů trvalé udržitelnosti, jako jsou Dow Jonesův index trvalé udržitelnosti (DJSI pro svět a Evropu) a FTSE4Good.

Místní obchodní jednotky

Odpovědnost za provozní činnost společnosti LANXESS nese deset obchodních jednotek, které jsou seskupeny do tří segmentů High Performance Materials, Advanced Intermediates a Performance Chemicals.

 

 


Klikněte na záložku akordeon a dozvíte se více o obchodních jednotkách:

Additives

Společnost LANXESS je jedním z předních globálních dodavatelů aditiv. Naše obchodní jednotka ADD nabízí technické know-how, služby a rozšířené portfolio vysoce kvalitních zhášecích prostředků, plastifikátorů, stabilizátorů hydrolýzy, přísad do plastů, fosforových speciálních sloučenin a polotovarů, bromových funkčních produktů, aditiv pro maziva, hotových kapalin a tuků i základových kapalin.

 

Více o Additives (ADD)

Advanced Industrial Intermediates

Obchodní jednotka Advanced Industrial Intermediates (AII) je jedním z nejdůležitějších dodavatelů vysoce kvalitních průmyslových chemikálií na světě.

Do řady našich základních produktů patří aromatické sloučeniny, benzylové produkty, aminy, oxidační produkty, polyoly, kyselina adipová, kyselina fluorovodíková a kyselina sírová, thionylchlorid, sulfurylchlorid, hydrazin hydrát a síran vápenatý (anhydritové pojivo).

Navíc jsme globálním partnerem při výrobě, prodeji a vývoji speciálních organokovových produktů, antidegradantů a urychlovačů.

 

Více o Advanced Industrial Intermediates (AII)

High Performance Materials

Díky naší obchodní jednotce HPM jsme jedním z nejlépe konkurenceschopných dodavatelů v oblasti vysoce funkčních materiálů (High Performace Materials). Výroba plastových materiálů je dále podporována naší výrobou strategicky významných meziproduktů. Naše provozy vyrábějí kaprolaktam, polyamid 6, polybutylentereftalát a skleněná vlákna v globálním měřítku.

Naše přidružená společnost Bond Laminates vyvíjí a vyrábí zakázkové fólie z kompozitních plastů, které jsou vyztuženy takovými materiály, jako jsou například skleněná vlákna.

 

Více o High Performance Materials (HPM)

Inorganic Pigments

Obchodní jednotka Inorganic Pigments (IPG) je jedním z předních světových výrobců anorganických pigmentů s širokou nabídkou inovačních produktů a uznávanými odbornými zkušenostmi v oblasti technických služeb. Mezi anorganické pigmenty vyráběné společností LANXESS patří jak barevné pigmenty, tak technické oxidy. Klademe důraz na barevné akcenty, které tyto pigmenty dokáží vyvolat – od žluté po oranžovou, od červené po zelenou a od hnědé po černou. Všechny tyto produkty vykazují vysoké úrovně kvality, pokud se týká jejich chemických a fyzikálních vlastností.

 

Více o Inorganic Pigments (IPG)

Liquid Purification Technologies

Obchodní jednotka Liquid Purification Technologies (LPT) je jedním z nejdůležitějších globálních dodavatelů produktů pro úpravu vod a dalších kapalných médií. Máme vedoucí postavení ve vývoji a výrobě iontoměničových pryskyřic a adsorpčních činidel na bázi oxidů železa. V současné době začínáme rozšiřovat naše aktivity o novou oblast podnikání s membránovými prvky pro reverzní osmózu. Díky nabídce iontoměničových pryskyřic a membránových prvků poskytujeme našim zákazníkům dvě prvotřídní technologie, které jsou navzájem dokonale přizpůsobeny.

 

Více o Liquid Purification Technologies (LPT)

Rhein Chemie

Obchodní jednotka Rhein Chemie (RCH) nabízí zakázkové aktivní přídavné sloučeniny, speciální chemické látky a zpracovatelské přípravky pro gumárenský průmysl a odvětví výroby plastů a barev. Obchodní jednotka RCH zásobuje celý sektor zpracování pryže širokou nabídkou prekurzorů dispergovaných chemických látek, podpůrných látek pro zpracování, aktivátorů vulkanizace a plniv, vosků pro ochranu proti slunečnímu záření, separačních prostředků, barev pro označování pneumatik a vysoce účinných (vulkanizačních) vzdušnic. Tato obchodní jednotka také vyrábí barvy, pigmenty a pigmentové přípravky pro použití v odvětví výroby plastů, nátěrů a barviv, ale i pro tiskařské barvy a LCD obrazovky.

 

Více o Rhein Chemie (RCH)

Urethane Systems

Společnost LANXESS Urethane Systems (URE) má vedoucí postavení na světě v oblasti prekurzorů polymerů pro lití za tepla a je předním výrobcem speciálních vodných polyuretanových disperzí, systémů pro povrchové nanášení a polyesterových polyolů. Naše široká nabídka produktů zahrnuje
systémy pro lití za tepla včetně prekurzorů polymerů, vulkanizačních činidel a aditiv, speciálních vodných polyuretanových disperzí (PUD), prekurzorů polymerů a přísad pro povrchové nanášení, lepidel a tmelů, speciálních termoplastických polyuretanů (TPU) a polyesterových polyolů pro různé systémy PU.

Více o Urethane Systems (URE)

Contact

Peter Gergel
Regional Sales Manager Inorganic Pigments

LANXESS Central Eastern Europe s.r.o.

EUROVEA, CENTRAL 2, Floor 6

Pribinova 6

811 09 Bratislava

Slovakia, SK

Phone: +421 905 719 637

Fax: +36 (1) 224 7049

send E-Mail

  • Gallery