LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Asia

EMEA

Americas

LANXESS

LANXESS je přední společnost zabývající se speciálními chemickými látkami s obratem 6.8 miliardy EUR v roce 2019. Společnost má v současné době 14 300 zaměstnanců ve 33 zemích.

 

Základním oborem podnikání společnosti LANXESS je vývoj, výroba a prodej chemických meziproduktů, přísad, speciálních chemikálií a plastů. Společnost LANXESS je uváděna na předních místech seznamů firem s vysokou hodnotou indexů trvalé udržitelnosti, jako jsou Dow Jonesův index trvalé udržitelnosti (DJSI pro svět a Evropu) a FTSE4Good.

Advanced Industrial Intermediates

Obchodní jednotka Advanced Industrial Intermediates (AII) je jedním z nejdůležitějších dodavatelů vysoce kvalitních průmyslových chemikálií na světě. Do řady našich základních produktů patří aromatické sloučeniny, benzylové produkty, aminy, oxidační produkty, polyoly, kyselina adipová, kyselina fluorovodíková a kyselina sírová, thionylchlorid, sulfurylchlorid, hydrazin hydrát a síran vápenatý (anhydritové pojivo).Navíc jsme globálním partnerem při výrobě, prodeji a vývoji speciálních organokovových produktů, antidegradantů a urychlovačů. 

Additives

Společnost LANXESS je jedním z předních globálních dodavatelů aditiv. Naše obchodní jednotka ADD nabízí technické know-how, služby a rozšířené portfolio vysoce kvalitních zhášecích prostředků, plastifikátorů, stabilizátorů hydrolýzy, přísad do plastů, fosforových speciálních sloučenin a polotovarů, bromových funkčních produktů, aditiv pro maziva, hotových kapalin a tuků i základových kapalin.

Urethane Systems

Společnost LANXESS Urethane Systems (URE) má vedoucí postavení na světě v oblasti prekurzorů polymerů pro lití za tepla a je předním výrobcem speciálních vodných polyuretanových disperzí, systémů pro povrchové nanášení a polyesterových polyolů. Naše široká nabídka produktů zahrnujesystémy pro lití za tepla včetně prekurzorů polymerů, vulkanizačních činidel a aditiv, speciálních vodných polyuretanových disperzí (PUD), prekurzorů polymerů a přísad pro povrchové nanášení, lepidel a tmelů, speciálních termoplastických polyuretanů (TPU) a polyesterových polyolů pro různé systémy PU.

High Perfromance Materials

Díky naší obchodní jednotce HPM jsme jedním z nejlépe konkurenceschopných dodavatelů v oblasti vysoce funkčních materiálů (High Performace Materials). Výroba plastových materiálů je dále podporována naší výrobou strategicky významných meziproduktů. Naše provozy vyrábějí kaprolaktam, polyamid 6, polybutylentereftalát a skleněná vlákna v globálním měřítku. 
Naše přidružená společnost Bond Laminates vyvíjí a vyrábí zakázkové fólie z kompozitních plastů, které jsou vyztuženy takovými materiály, jako jsou například skleněná vlákna. 

Inorganic Pigments

Obchodní jednotka Inorganic Pigments (IPG) je jedním z předních světových výrobců anorganických pigmentů s širokou nabídkou inovačních produktů a uznávanými odbornými zkušenostmi v oblasti technických služeb. Mezi anorganické pigmenty vyráběné společností LANXESS patří jak barevné pigmenty, tak technické oxidy. Klademe důraz na barevné akcenty, které tyto pigmenty dokáží vyvolat – od žluté po oranžovou, od červené po zelenou a od hnědé po černou. Všechny tyto produkty vykazují vysoké úrovně kvality, pokud se týká jejich chemických a fyzikálních vlastností.

Leather

Obchodní jednotka Leather (LEA) společnosti LANXESS je jedním z předních celosvětových výrobců chemických látek pro kožedělný průmysl. Chemické látky společnosti LANXESS se používají v koželužnách po celém světě. Naše portfolio zahrnuje v podstatě všechny typy produktů požadované pro efektivní a trvale udržitelnou výrobu vysoce kvalitních usní a pokrývá všechny stupně výrobního procesu od mokré dílny a mokrých procesů až po konečnou úpravu. Obsahuje speciální přípravky pro operace v mokré dílně, anorganické a syntetické činící materiály, konzervační látky, mazací likry, barviva, pigmenty, činící přípravky a přípravky pro konečnou úpravu.

Liquid Purification Technologies

Obchodní jednotka Liquid Purification Technologies (LPT) je jedním z nejdůležitějších globálních dodavatelů produktů pro úpravu vod a dalších kapalných médií. Máme vedoucí postavení ve vývoji a výrobě iontoměničových pryskyřic a adsorpčních činidel na bázi oxidů železa. V současné době začínáme rozšiřovat naše aktivity o novou oblast podnikání s membránovými prvky pro reverzní osmózu. Díky nabídce iontoměničových pryskyřic a membránových prvků poskytujeme našim zákazníkům dvě prvotřídní technologie, které jsou navzájem dokonale přizpůsobeny.

Material Protection Products

Produkty z naší obchodní jednotky Material Protection Products (MPP) se používají prakticky všude na světě v bezpočtu aplikací. Díky našemu rozsáhlému portfoliu biocidů, biocidních receptur, antimikrobiálních aktivních přísad, konzervačních prostředků a dezinfekčních přípravků dodáváme zakázková řešení pro mnoho sektorů trhu.Obchodní jednotka MPP navíc poskytuje komplexní technické služby, podporu při registraci a odborné zkušenosti z výzkumu a vývoje podle konkrétních projektů. 


Rhein Chemie

<article>

Obchodní jednotka Rhein Chemie (RCH) nabízí zakázkové aktivní přídavné sloučeniny, speciální chemické látky a zpracovatelské přípravky pro gumárenský průmysl a odvětví výroby plastů a barev. Obchodní jednotka RCH zásobuje celý sektor zpracování pryže širokou nabídkou prekurzorů dispergovaných chemických látek, podpůrných látek pro zpracování, aktivátorů vulkanizace a plniv, vosků pro ochranu proti slunečnímu záření, separačních prostředků, barev pro označování pneumatik a vysoce účinných (vulkanizačních) vzdušnic. Tato obchodní jednotka také vyrábí barvy, pigmenty a pigmentové přípravky pro použití v odvětví výroby plastů, nátěrů a barviv, ale i pro tiskařské barvy a LCD obrazovky.

</article>

Saltigo

Saltigo (SGO), přidružená společnost zcela vlastněná společností LANXESS, se zabývá zakázkovou syntézou a výrobními službami pro malé molekuly. Na globální úrovni poskytujeme služby zákazníkům ve farmaceutickém průmyslu, zemědělství a v průmyslu speciálních chemikálií. Naše podnikání představují z více než 85 % zakázkové výrobní služby; méně než 15 % tvoří vysoce kvalitní chemické meziprodukty ve velmi specializovaných oblastech. Poskytujeme nákladově efektivní služby tehdy a tam, kde to naši zákazníci potřebují, aplikováním vynikajících znalostí a dovedností získaných při řízení projektů.

Obchodní jednotka Saltigo si klade za cíl podporovat své zákazníky po celou dobu cyklu životnosti jejich produktů – v souladu s vnitrostátními a 
mezinárodními předpisy a v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje.