LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Asia

EMEA

Americas

Prohlášení o ochraně dat

Společnost LANXESS je si vědoma, jak důležitá je pro vás ochrana vašeho soukromí při používání našich internetových stránek. Ochranu vašich osobních dat bereme velice vážně. Chtěli bychom, abyste věděli, kdy a jaká data ukládáme a jakým způsobem je využíváme. Proto bychom vás chtěli seznámit s tímto Prohlášením o ochraně osobních dat a s opatřeními, která jsme zavedli.

Registrace údajů
Naši on-line prezentaci můžete v zásadě používat, aniž byste nám vaše osobní údaje sdělili. Otevřením našich webových stránek se z důvodu zabezpečení a optimalizace ukládají na našich serverech tyto údaje:

-    IP-adresa
-    Datum a čas požadavku
-    Rozdíly v časových pásmech vůči greenwichskému času (GMT)
-    Obsah požadavku (konkrétní stránka)
-    Přístupový status/kód http
-    Množství přenesených dat
-    Internetová stránka, ze které byl požadavek zaslán
-    Prohlížeč
-    Operační systém a jeho plocha
-    Jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Tyto údaje by eventuálně umožňovaly identifikaci, nejsou však žádným způsobem využívány v souvislosti s osobními údaji. Mohou být vyhodnocovány pro účely statistiky, přičemž však jednotliví uživatelé zůstávají v anonymitě. Pokud budou data poskytována třetím osobám, jedná se o externí poskytovatele služeb, se kterými máme uzavřeny odpovídající smlouvy a navíc jsme zavedli příslušná technická a organizační opatření, sloužící k dodržení předpisů na ochranu osobních dat.


Shromažďování a zpracování osobních dat

Osobní údaje shromažďujeme pouze v případě, že nám je poskytnete dobrovolně, např. v rámci registrace, vyplněním formulářů nebo zasláním e-mailu v rámci objednávky zboží nebo služeb, poptávek nebo požadavků na materiál.

Zaznamenané osobní údaje, které jste nám sdělili, budeme využívat k obstarání zboží nebo zajištění služeb, které jste si objednali, ale rovněž k jiným účelům, pokud nám k tomu dáte svolení a pokud to nebude v rozporu s našimi povinnostmi, vyplývajícími z právních předpisů. Rovněž v tomto případě platí, že budou vaše osobní údaje poskytovány externím poskytovatelům služeb, se kterými máme uzavřeny odpovídající smlouvy, přičemž jsme zavedli příslušná technická a organizační opatření, sloužící k dodržování předpisů na ochranu osobních dat.


a)    Používání kontaktních formulářů
Společnost LANXESS vám nabízí možnost navázání spojení prostřednictvím připravených kontaktních formulářů. Budeme od vás potřebovat tyto údaje:

•    Oslovení
•    Jméno a příjmení
•    E-mail
•    Firma
•    Internetová stránka
•    Telefon
•    Ulice a číslo domu
•    Země, spolková země, PSČ a město/obec
•    Zpráva


b)    Využívání informačních portálů
Společnost LANXESS vám nabízí možnost navázání kontaktu, jakmile jste se úspěšně přihlásili na jeden z našich informačních portálů a například zjistit informace o výrobku. Přitom nám můžete poskytnout tyto informace:

•    Uživatelské jméno
•    Oslovení
•    Příjmení
•    Jméno
•    Firma
•    Oddělení
•    Město/obec
•    Země
•    E-mail
•    Telefon


c)    Využívání informací o novinkách a akcích (newsletter)
Společnost LANXESS vám nabízí možnost přihlásit se k odběru informací o novinkách a akcích. Na základě vašeho předem uděleného souhlasu (čl. 6 (1) a Základní směrnice o ochraně dat) shromažďujeme a využíváme vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám sdělili při přihlášení.

K další osobní identifikaci nám navíc můžete sdělit tyto další informace:

•    Oslovení
•    Jméno a příjmení
•    Komunikační prostředky
•    Obor
•    Země
•    Jazyk

K přihlášení odběru našich aktuálních informací o novinkách a akcích (newsletterů) využíváme tzv. postup dvojího potvrzení (double-opt-in). Znamená to, že poté, co pošlete e-mailovou zprávu na uvedenou
e-mailovou adresu, požádáme vás o potvrzení, že si přejete zasílání aktualit. Kromě toho si uložíme
IP-adresy, které jste použili a čas přihlášení a potvrzení. Účelem tohoto postupu je doložení vašeho přihlášení k odběru aktualit a popř. odhalení eventuálního zneužití vašich osobních údajů.

Váš souhlas se zasíláním aktuálních informací o novinkách a akcích (newsletterů) můžete kdykoli odvolat a zasílání aktualit zrušit. Odvolání vašeho souhlasu provedete kliknutím na odkaz, uvedený v každém
e-mailu s aktuálními informacemi o novinkách a akcích nebo zasláním zprávy na kontaktní adresy, uvedené v tiráži.

d)    Využití funkcí chatu

Společnost LXS navíc využívá on-line diskuze tzv. live-chat, software provozovatele CafeX, za účelem osobní komunikace s pracovníky LXS formou diskuze on-line, který umožňuje používání cookies. Informace o vašem využívání live-chatu, vytvořené cookiemi (e-mailová adresa a jméno) jsou přenášeny na server provozovatele CafeX v USA, kde jsou ukládány. CafeX dodržuje předpisy o ochraně osobních dat podle dohody US-EU Privacy Shield. Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních dat společnosti CafeX, compliance.cafex.com/en/.

Použití cookies

Některé části webových stránek využívají tzv. cookie, aby bylo možné poskytovat individuálnější služby. Cookie jsou identifikačním kódem, který zasílá internetový server do vašeho počítače, aby vás mohl po dobu vaší návštěvy internetových stránek identifikovat. Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, aby cookie automaticky akceptovaly.

Používají se tyto druhy cookies jejichž rozsah působení a funkci si ještě vysvětlíme:

•    Dočasné soubory cookies (a)
•    Trvalé soubory cookies (b).

a) Dočasné soubory cookies (transiente cookies) jsou automaticky vymazány, jakmile zavřete prohlížeč. Patří k nim především tzv. mandatorní cookie (session cookies). Tyto cookie ukládají tzv. identifikátor relace (Session-ID), pomocí kterého se dají přiřadit různé požadavky od vašeho prohlížeče v průběhu příslušné relace. Váš počítač tak může být rozpoznán, jakmile se vrátíte zpět na naši internetovou stránku. Mandatorní cookie (session cookies) se vymažou, jakmile se odhlásíte nebo jakmile zavřete svůj prohlížeč.

b) Trvalé soubory cookies jsou vymazány automaticky po uplynutí určité doby, která může být u každé cookie odlišná. Cookie můžete pomocí bezpečnostního nastavení vašeho počítače kdykoli smazat.

Nastavení vašeho prohlížeče můžete nakonfigurovat podle potřeby, např. akceptování cookies třetích stran nebo můžete veškeré cookie odmítnout. Upozorňujeme však na to, že pak nebudete moci využívat všechny funkce internetové stránky.

Společnost LANXESS využívá cookies, aby vás mohla při dalších návštěvách internetových stránek identifikovat, pokud jste si u nás založili účet. V ostatních případech se budete muset při každém otevření stránek znovu přihlásit.

Google Analytics a Google Remarketing
Tyto webové stránky využívají aplikace Google Analytics a Google Remarketing. Jedná se o služby pro webovou analýzu společnosti Google Inc. („Google“); textové soubory, ukládané ve vašem počítači umožňují analýzu využití webových stránek. Informace, vytvořené pomocí cookies o tom, jak využíváte danou webovou stránku (vč. vaší IP-adresy) jsou přenášeny a ukládány na serveru společnosti Google v USA.

IP-adresy nejsou předávány kompletní, ale jsou zkráceny o poslední skupinu čísel (adresa koncového zařízení). Tímto způsobem lze spolehlivě vyloučit teoretickou možnost zpětné identifikace jednotlivých osob.

Google tyto informace využívá k vyhodnocení vašeho využívání webové stránky, k sestavování výkazů o aktivitě webové stránky pro provozovatele webových stránek a pro poskytování dalších služeb, spojených s užíváním webových stránek a internetu. Tyto informace Google eventuálně poskytne třetím osobám, ale pouze v případě, že to vyžadují právní předpisy, nebo pokud je třetí osoba pověřena společností Google zakázkou na jejich zpracování. Google v žádném případě nemůže spojit vaši IP-adresu se svými dalšími údaji. Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že pak nebudete moci využívat všechny funkce internetových stránek v plném rozsahu.
 
Užíváním těchto internetových stránek vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jste sdělili, společností Google výše uvedeným způsobem a k výše uvedenému účelu.
 
Zaznamenávání údajů o užívání webových stránek, vytvářených cookiemi pro Google (vč. vaší IP-adresy) můžete zamezit instalací pluginů (zásuvných modulů) pro webové prohlížeče, které najdete v tomto odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 
Svůj souhlas se shromažďováním a ukládáním dat můžete kdykoli odmítnout, s účinností do budoucna. Další pokyny ke směrnicím společnosti Google naleznete zde.
Externí služby a obsah
Společnost LANXESS využívá tyto služby a obsah od externích poskytovatelů služeb. Vždy platí, že společnost LANXESS nemůže nijak ovlivnit shromažďování údajů z externích nabídek, ani jejich další zpracování. Další informace naleznete vždy v pokynech na ochranu osobních dat příslušného dodavatele.
YouTube
LANXESS připojil ke svým on-line nabídkám videa z YouTube, uložená pod www.YouTube.com, která je možné přehrát přímo z naší internetové stránky.

Při načtení internetové stránky obdrží YouTube informaci, že jste na našich internetových stránkách otevřeli příslušnou podstránku. Další informace o účelu a rozsahu shromažďovaných dat a jejich zpracování ze strany YouTube získáte v jejich Prohlášení o ochraně osobních údajů. Tam obdržíte všechny informace o svých právech a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google zpracovává vaše osobní údaje rovněž v USA, přičemž respektuje ujednání EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Maps
Společnost LANXESS využívá možností aplikace Google Maps. S její pomocí vám můžeme přímo na naší internetové stránce zobrazit interaktivní mapy umožňující komfortní využití funkcí spojených s mapami.

Pro využívání funkcí aplikace Google Maps je nutné uložit vaši IP adresu a provést její transfer na jeden ze serverů společnosti Google, zpravidla v USA. Více informací o zacházení s daty uživatelů naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Web Fonts
Společnost LANXESS využívá k jednotnému a úhlednému zobrazení jednotlivých druhů písma tzv. webové fonty (web fonts) společnosti Google. Pro správné zobrazení textů a jednotlivých druhů písem si váš prohlížeč při otevření internetové stránky stáhne do své paměti potřebné webové fonty.

Prohlížeč, který používáte, musí proto navázat spojení s některým ze serverů společnosti Google. Společnost Google tak získá informaci o tom, že naše internetové stránky byly otevřeny prostřednictvím vaší IP-adresy.

Další informace o webových fontech společnosti Google naleznete na: developers.google.com/fonts/faq a v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: www.google.com/policies/privacy/.

Vaše práva
S ohledem na ochranu osobních dat můžete vůči nám uplatnit tato práva:

•    Právo na informace,
•    Právo na opravu nebo vymazání dat,
•    Právo na omezení zpracování dat,
•    Právo na odmítnutí zpracování dat,
•    Právo na poskytování dat.

Pokud byste chtěli uplatnit vaše práva, kontaktujte prosím našeho pracovníka, pověřeného ochranou osobních dat. Postačí zaslání e-mailu na adresu, uvedenou v tiráži, nebo přímo pracovníkovi, pověřenému ochranou osobních dat (adresa a e-mail jsou uveden dále).


Archivace dat (Data Retention)

Vaše osobní data ukládáme pouze tak dlouho, jak je to zapotřebí, abychom vykonali služby, o které jste požádali nebo ke kterým jste nám udělili souhlas, pokud to není v rozporu s povinnostmi, vyplývajícími z právních předpisů.

Bezpečnost

Společnost LANXESS zavedla technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů, které jste nám poskytli, proti náhodnému nebo úmyslnému zneužití, ztrátě, zničení nebo proti zásahu neoprávněných osob. V případě shromažďování a zpracovávání osobních údajů bude přenos těchto informací probíhat v zakódované formě, aby se předešlo zneužití těchto údajů třetími osobami. Naše bezpečnostní opatření budou průběžně upravována, aby byla v souladu s technickým rozvojem.

Děti
Ochrana soukromí dětí představuje velmi citlivý problém. Z toho důvodu neshromažďujeme, nezpracováváme a nevyužíváme na našich webových stránkách žádné osobní údaje o osobách, o kterých je nám známo, že jejich věk nepřekročil 16 let, aniž bychom měli předem k dispozici doložitelný souhlas jejich právního zástupce. Zákonní zástupci mohou na požádání nahlédnout do informací, které máme o jejich dítěti, popřípadě mohou požadovat vymazání těchto informací.

Kontakt
Pokud by nastaly problémy, pokud máte dotazy nebo podněty, obraťte se prosím na pracovníka společnosti LANXESS AG, odpovědného za ochranu osobních dat, který vám bude ochotně nápomocen. S ohledem na trvalý rozvoj internetu je potřeba provést čas od času určité úpravy našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů. Vyhrazujeme si právo kdykoli provést potřebné změny.

Pracovník odpovědný za ochranu osobních dat ve společnosti LANXESS AG:
Markus Lehner
Kennedyplatz 1
50569 Köln, BRD
Tel.:     +49 221 8885 7437
Fax :     +49 214 30 95937437
E-mail : markus.lehner@lanxess.com